Poľnohospodárske poistenie

Poistenie plodín

Poistenie hospodárskych zvierat

Poistenie poľnohospodárskych strojov

Poistenie pre poľnohospodárov

Poľnohospodárske poistenie chráni poľnohospodárov pred finančnými stratami a nástrahami, ako napríklad úbytok zvierat, zničenie úrody či škody na majetku.

Poistenie v Bratislave

Poľnohospodárske poistenie

Druhy poistenia

Poistenie plodín

Poistenie plodín minimalizuje dôsledky, ktoré môžu vzniknúť pri živelných udalostiach. Vďaka tomuto poisteniu sa znižuje riziko hospodárenia v poľnohospodárskych spoločnostiach. Poistiteľné riziká: krupobitie, víchrica, sucho pri vzchádzaní, jarný alebo zimný mráz, povodeň alebo záplava, zosun pôdy, požiar.

Poistenie hospodárskych zvierat

Poistenie hospodárskych zvierat (napr. poistenie koní) chráni farmára v prípade vzniku poistnej udalosti a zároveň zmierňuje riziká jeho budúceho podnikania.

Poistenie poľnohospodárskych strojov

Poistenie poľnohospodárskych strojov ponúka možnosť poistiť vaše stroje a strojné zariadenia proti poškodeniu a zničeniu. Pri jeho tvorbe sa prihliada na vek a technický stav konkrétnych strojov. Poistenie strojov (napr. poistnenie lesných strojov, poistenie traktora) pokrýva rovnako náklady potrebné na uvedenie stroja do stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja či dopravu náhradných dielov.

Stroje, ktoré je možné poistiť

Poistenie hospodárskych zvierat (napr. poistenie koní) chráni farmára v prípade vzniku poistnej udalosti a zároveň zmierňuje riziká jeho budúceho podnikania.

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava