Poistenie majetku

Poistenie stavieb, domov, bytov

Poistenie vybavenia domácnosti

Poistenie chát a chalúp

Poistenie nehnuteľností vo výstavbe

Poistenie bytových domov

Poistenie stavieb, domov a bytov

Získajte komplexnú ochranu vášho majetku pred nečakanými situáciami, ktoré môžu kedykoľvek nastať a ohroziť váš rodinný dom, byt, rekreačnú budovu či iný typ priestoru. Poistenie stavieb, domov a bytov vám zabezpečí ochranu vášho majetku pred poškodením alebo zničením.

Poistenie v Bratislave

Poistenie majetku

Čo poistenie pokrýva?

Popri najrozšírenejších poistných nebezpečenstvách je však možné zamerať sa v rámci poistenia domov či poistenia bytov aj na iné nástrahy, ktoré hrozia vášmu majetku. Rovnako vám odporúčame nezabúdať ani na vedľajšie stavby a vytvoriť si poistenie garáže či inej stavby (napríklad kôlňa, záhradný domček, altánok, oplotenie či
bazén).

Kedy je potrebné uhrádzať platbu za poistenie?

Prvé poistné je splatné prvým dňom uzavretia poistnej zmluvy. Je možné vybrať si platenie poistného raz ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach.

Poistenie vybavenia domácnosti

Predmetom poistenia domácnosti sú materiálne veci, ktoré tvoria jej zariadenie, slúžia na jej fungovanie a napĺňajú potreby členov poistenej domácnosti. Poistenie vybavenia domácnosti zabezpečuje poistnú ochranu vecí pred poškodením alebo zničením.

Čo poistenie pokrýva?

Popri najrozšírenejších poistných nebezpečenstvách je však možné zamerať sa v rámci poistenia domácnosti aj na iné nástrahy, ktoré hrozia vašim veciam

Poistenie chát a chalúp

Vďaka poisteniu chát alebo chalúp si zabezpečíte poistnú ochranu pred prípadným vykradnutím, ktoré je v chatárskych oblastiach pomerne časté. Rovnako tak pred zvýšeným rizikom záplav, pádu stromov, víchrice či zosuvu pôdy. Pripravíme pre vás poistenie chaty, vďaka ktorému sa nebudete musieť o svoju oázu pokoja a oddychu báť v
prípade, že sa vyskytne nejaká nečakaná udalosť.

Poistenie nehnuteľností vo výstavbe

Budovu vo výstavbe je možné poistiť už v čase vydania stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebných prác. Poistenie nehnuteľností vo výstavbe realizuje väčšina ľudí v prípade, že si plánujú brať hypotekárny úver z banky. Tá totiž pri jeho poskytnutí vyžaduje poistenie predmetnej stavby. Poistenie rozostavanej stavby je však potrebné nielen kvôli spomínanému úveru. Vďaka poisteniu budete rovnako chránení v prípade, že by došlo ku krádeži stavebného materiálu či k nejakej živelnej udalosti, ktorá by zapríčinila poškodenie stavby. Pre poistenie nehnuteľností vo výstavbe platí iný rozsah poistených rizík a iné limity plnenia ako pri poistení stavieb, domov a bytov, ktoré sú dokončené

Poistenie bytových domov

Poistenie bytových domov sa može realizovať v prípade nehnuteľnosti, ktorá má štyri a viac bytových jednotiek. Rovnako na vedľajšie stavby, ktoré tvoria príslušenstvo bytového domu (napríklad garáže, prístrešky, dielne). Uzatvoriť poistenie bytových domov však môže s poisťovňou len správca bytového domu, správcovská spoločnosť alebo osoba disponujúca splnomocnením od vlastníkov bytov.

Poistenie bytového domu a rozsah jeho krytia

Poistenie bytových domov nie je striktne špecifikované, je možné zvoliť si rôzne druhy poistného krytia. Medzi najčastejšie riziká sa radia:

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava