Poistenie právnej ochrany
pre osoby a firmy

Právna ochrana vodiča a vozidla

Právna ochrana pri pracovnom vzťahu

Právna ochrana rodiny

Právna ochrana vodiča a vozidla

Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú k motorovému vozidlu právnený vzťah, to je vlatník, držiteľ, nájomca, vodič a cestujúci. Toto poistenie poskytuje chranu a presadzovanie oprávnených právnych záujmov:

Poistenie v Bratislave

Poistenie právnej ochrany

Čo všetko pokrýva?

Poistenej osoby súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla, ktorého videnčné číslo je uvedené v zmluve v týchto okruhoch:

Poistenej osoby ako vodiča pri vedení akéhokoľvek motorového vozidla v týchto kruhoch:

Právna ochrana pri pracovnom vzťahu

Poistenie právnej ochrany v pracovnom vzťahu vám zabezpečí pomoc skúsených právnikov, ktorí sa venujú pracovnému právu. Pomôžu vám ochrániť vaše záujmy nech už a dostanete do niektorej z týchto nepríjemných situácií.

Právna ochrana rodiny

Poistenie právnej ochrany rodiny vám pomôže vyriešiť problémy spojené s nekvalitným tovarom alebo službou, náhradou škody, ktorú vám spôsobil niekto iný alebo pri spore s poisťovňou o vyplatenie z úrazového poistenia dieťaťa. Tento typ poistenia je možné uzatvoriť samostatne alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany. 

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava