Poistenie zodpovednosti

Všeobecná zodpovednosť

Zodpovednosť za výrobok

Profesijna zodpovednosť 

Vyplývajúca z vlastníctva nehnuteľnosti

Zodpovednosť cestného dopravcu

Zodpovednosť štatutárov, manažérov (D&O)

Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Ak spôsobíte ako firma svojmu okoliu škody pri prevádzkovej činnosti, náklady na ich úhradu môžu porásť do vysokých čísiel. Práve preto je poistenie zodpovednosti za škodu, popri poistení majetku a príjmov, tretím základným druhom poistenia každej firmy.

Poistenie v Bratislave

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie všeobecnej zodpovednosti pokrýva:

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Poistenie zodpovednosti za výrobok slúži ako ochrana spotrebiteľov pred škodou, ktorú spôsobili nebezpečné výrobky. Výrobca alebo predajca zodpovedá za škody spôsobené výrobkami, ktoré uviedol na trh.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Profesijná zodpovednosť sa týka predovšetkým osôb, ktoré poskytujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti. Poistenie profesijnej zodpovednosti je typom poistenia, ktorý pomáha proti riziku náhrady prípadnej škody (napr. finančného charakteru spôsobeného chybným postupom firmy).

Poistenie vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti, respektíve zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, kryje prípady, keď spôsobíte škodu tretej osobe v spojitosti s vašou nehnuteľnosťou (napr. vytopenie susedov či strom z vášho pozemku spadne na susedovo auto).

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu pokrýva škody, ktoré vzniknú počas prepravy, v rámci uzavretej prepravnej zmluvy. V prípade, že za ne dopravca zodpovedá na základe príslušných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Toto poistenie je možné rozšíriť o krytie nešpecifikovaných zmluvných dopravcov poisteného (poddopravcov).

Poistenie zodpovednosti štatutárov, manažérov (D&O poistenie)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady akciovej spoločnosti a konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným zodpovedajú spoločnosti celým svojím majetkom za škodu, ktorú môžu spôsobiť porušením povinností. Práve vďaka poisteniu zodpovednosti členov orgánov spoločností (D&O poistenie) je možnosť chrániť spoločnosť a jej manažérov.

Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti

Pre viaceré podnikateľské oblasti existujú špeciálne druhy poistenia zodpovednosti, ktoré sú špecifikované na základe právnej úpravy zodpovednosti podľa príslušných zákonov.
– Poistenie zodpovednosti zasielateľa
– Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažnej havárie
– Poistenie zodpovednosti za ekologickú ujmu
– Poistenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava