Poistenie zodpovednosti

Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi

Zodpovednosť z občianskeho života

Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ponúka zamestnancovi optimálnu poistnú ochranu, ak mu hrozí, že svojím konaním spôsobí svojmu zamestnávateľovi škodu a zamestnávateľ bude od neho požadovať jej náhradu. Zodpovednosť za škodu zamestnanca je možné uplatniť pre všetky povolania vrátane štátnych zamestnancov, okrem príslušníkov Hasičského a Záchranného zboru.

Poistenie v Bratislave

poistenie zodpovednosti

Základný rozsah poistenia obsahuje

Pripoistenia

Zodpovednosť z občianskeho života

Poistenie zodpovednosti za škodu občanov v bežnom občianskom živote sa dotýka škôd, ktoré môžete spôsobiť vy, vaše deti alebo vaše domáce zvieratá tretej osobe pri rôznych činnostiach v bežnom súkromnom živote. Tieto škody môžu byť spôsobené na majetku (tzv. vecná škoda), na zdraví alebo na živote.

Ďalšie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

Ako vlastník nehnuteľnosti ste zodpovedný za škody, ktoré môžu vzniknuť v súvislosti s jej vlastníctvom tretím osobám. Poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti vám zabezpečí ochranu pred nečakanými výdavkami za spôsobené škody tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti.

Ďalšie zodpovednosti za škodu

Toto poistenie môžu uzavrieť občania, fyzické i právnické osoby, ale aj nájomcovia na základe zmluvy o nájme.

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava