Poistenie života a zdravia

Životné poistenie

Úrazové poistenie

Invalidita

Zdravotné poistenie

Nemocenské poistenie

Životné poistenie pre každého

Životné poistenie zabezpečuje pre vás a vašu rodinu finančné prostriedky v prípade nepriaznivých životných udalostí, ktoré spôsobia dlhodobý výpadok príjmu, ide o úrazy, ktoré zanechajú trvalé následky alebo o úmrtie.

Poistenie v Bratislave

Poistenie života a zdravia

Základné typy životného poistenia

Výhody životného poistenia

Ponúka poistenie rizík pre celú rodinu. Zaistí krytie hypotéky alebo úveru. Pomáha odkladať finančné prostriedky na vzdelanie detí a vnúčat alebo vám a vášmu partnerovi zaistí finančnú rezervu na obdobie dôchodku. Poskytuje finančné krytie pozostalým v prípade úmrtia živiteľa rodiny.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je poistenie, ktoré vám pomôže zvládnuť dlhšie obdobie bez pravidelného príjmu v prípade úrazu a pomôže vám s úhradou nákladov na liečbu a rekonvalescenciu.

Úrazové poistenie je možné dojednať ako:

Invalidita

Invalidita je definovaná ako zhoršenie zdravotného stavu do takej miery, že nedovoľuje človeku plnohodnotne pracovať a v dôsledku toho prichádza o príjem. Rozlišujú sa dva druhy invalidity.

  • Prvá čiastočná invalidita – ak je telesné poškodenie aspoň 41 % a menej ako 70 %.
  • Druhá je úplná invalidita – pri telesnom poškodení nad 70 % (človek stráca schopnosť ďalej vykonávať zárobkovú činnosť)

Poistenie invalidity je kľúčovým krokom k finančnému zabezpečeniu v prípade, že je človek istým spôsobom invalidom. Existujú viaceré možnosti pripoistení, ktoré dokážu poskytnúť klientovi krytie, aké potrebuje.

V rámci invalidného poistenia sa poskytuje:

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je poistenie osôb, ktoré slúži na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti.

Delí sa na:

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie je poistenie určené pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.

Delí sa na:

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava