Poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Havaríjne poistenie (KASKO)

Pripoistenia, poistenie čelného skla

Poistenie vozidiel, motocyklov, prívesov, plavidiel …

Flotilové poistenie
vozidiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktorý je daný zo zákona. Poistnú zmluvu PZP uzatvára každý držiteľ vozidla s evidenčným číslom, prípadne špeciálnych vozidiel pohybujúcich sa po cestných komunikáciách. Táto povinnosť vyplýva zo Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení .

Poistenie v Bratislave

Povinné zmluvné poistenie

Čo všetko pokrýva?

Cena poistenia PZP nie je všeobecne platná, jej výšku si určujú samotné poisťovne, pričom každá z nich sa zväčša špecializuje na určitý segment vozidiel. PZP poistenie kryje:

Možnosti uzatvorenie PZP

Povinné zmluvné poistenie auta nadobúda platnosť od dátumu poistenia uvedeného v poistnej zmluve. Poistka pre PZP sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou poistného obdobia na jeden rok, kedy nastáva výročie poistnej zmluvy. Povinné zmluvné poistenie je možné uzatvoriť:

Všetky potrebné informácie týkajúce sa nášho sídla či telefonických kontaktov nájdete v sekcii KONTAKT.

Sankcie za neuzavretie PZP

Nezabúdajte, že povinné zmluvné poistenie auta je naozaj povinné. V prípade, že držiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené PZP poistenie najneskôr v deň prvého použitia vozidla (evidencie na polícii), porušuje zákon.

Čo robiť bezprostredne po nehode?

V prípade, že ste účastníkom dopravnej nehody, v prvom rade je dôležité poskytnúť zraneným osobám prvú pomoc a privolať záchrannú službu. Následne je potrebné vyplniť záznam o nehode a bezodkladne oznámiť škodu PZP poisťovateľovi vinníka. Na políciu sa obráťte, ak je odhadovaná škoda viac ako 4000 EUR, došlo k úrazu alebo sa neviete dohodnúť na priebehu nehody.

Havarijné poistenie (KASKO)

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie, nazývané aj poistenie kasko, je poistná ochrana vozidla. Cena havarijnej poistky sa odvíja od typu a ceny vozidla, od zvoleného rozsahu poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení auta alebo motocykla si môžete spoluúčasť vybrať podľa vlastného uváženia.

Čo všetko kryje havarijné poistenie?

Havarijná poistka kryje škody na vozidle, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku týchto udalostí:

Krytie vzniknutých škôd sa vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve – geografické územie Európy alebo primárne na územie Slovenskej republiky.

Platby poistného za havarijné poistenie

Výpočet havarijného poistenia motocykla alebo auta nechajte na nás, s tým si nemusíte lámať hlavu. Poradíme vám to najvýhodnejšie a najlacnejšie havarijné poistenie pre vaše vozidlo. Pri havarijnej poistke máte možnosť platiť poistné ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od konkrétnej poisťovne bez navýšenia ceny alebo
s prirážkou za področnú splátku.

Možnosti pripoistenia

Ideálnou voľbou je v rámci kasko poistenia pripoistiť si aj ďalšie riziká.

Pripoistenia, Poistenie čelného skla

Havarijné poistenie je poistná ochrana vozidla, kryje škody na vozidle, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku krádeže, úrazu, živlov či vandalizmu. Pri tomto type poistenia je ideálne pripoistiť si aj ďalšie riziká.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie finančnej straty (GAP) pokrýva rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v období vzniku poistenej zmluvy a všeobecnou hodnotou vozidla v období vzniku poistnej udalosti. Poistenie je určené len pre nové vozidlá do 3,5 ton, uzatvára sa na 1 až 5 rokov a je možné uzavrieť ho s náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti.

Poistenie úrazu prepravovaných ôsob

Poistenie pokrýva riziko smrti, trvalých následkov a dávok nevyhnutného liečenia následkov, ktoré boli spôsobené úrazom všetkých prepravovaných osôb. Dojednáva sa bez spoluúčasti.

Poistenie čelného skla

Predmetom poistenia je čelné sklo a celkové zasklenie vozidla. Poistné plnenie nemá vplyv na výšku bonusu na nasledujúce poistné obdobie a poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Asistenčné služby

Asistenčné služby vám ponúkajú asistenciu v neočakávaných situáciách a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti. K dispozícii sú 24 hodín, 7 dní v týždni.

Právna ochrana

Vďaka tomuto pripoisteniu budete mať k dispozícii právnu ochranu v prípade, že sa ocitnete v súdnom spore vlastným zavinením, zavinením druhou stranou alebo budete chcieť brániť svoje práva.

Poistenie vozidiel, motocyklov, prívesov, plavidiel ...

Povinné zmluvné poistenie sa netýka len vášho auta, rovnako by ste na neho nemali zabúdať ani v prípade, že vlastníte motocykel, štvorkolku, traktor, príves, ťahače, nákladné vozidlá, pracovné stroje či obytné karavany. Poistenie štvorkolky či poistenie motocyklov je z veľkej časti rovnaké ako je PZP auta. Kľúčovú úlohu zohráva využitie a rozdelenie na základe veľkosti motora, ktorá sa udáva v centimetroch kubických. Pri výške poistenia motorky či iného vozidla sú práve tieto údaje dôležité a vďaka nim vám vypočítame adekvátnu cenu poistenia.

Flotilové poistenie vozidiel

Flotilové poistenie je určené primárne pre firmy, ktoré majú vo vlastníctve päť a viac vozidiel. Vďaka tomuto poisteniu získate povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie na všetky autá jednou poistnou zmluvou a zároveň ušetríte značnú časť výdavkov na poistenie. Pri stanovení výšky poistného sa berú do úvahy viaceré kritériá: počet a typ
vozidiel (osobné automobily, motorky, traktory, nákladné autá či kamióny), spôsob ich používania (preprava tovaru, sezónne pracovné stroje alebo iné) a typ prevádzky (nebezpečný náklad, taxi služba alebo iné).

Možnosti pripoistenia

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava