Mgr. Lukáš Slahúčka

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka

Podriadený finančný agent

0904 539 618

slahucka@poistisa.sk

Už niekoľko rokov pôsobím ako poisťovací agent v Bratislave a finančný agent na celom Slovensku. Pri mojej práci sa snažím byť flexibilný, zároveň ochotný a nápomocný vytvoriť pre každého klienta poistenia, ktoré mu budú vyhovovať a pokrývať jeho požiadavky. Ako poisťovací a finančný agent sa zameriavam prevažne na neživotné produkty – majetok, autá a podnikanie. Moja odbornosť a profesionalita sú zárukou úspešnej spolupráce.

Pôsobíme na celom Slovensku

Neváhajte nás osloviť nech ste z ktoréhokoľvek kúta Slovenska.

Kontaktný formulár